Bibliotekets läsutmaning 2020

Vidga dina läsupplevelser - Anta vår läsutmaning!

Läs (eller lyssna) och fyll en bingorad - vågrätt, lodrätt eller diagonalt.

En läsupplevelse = en ruta 

Lästid = juni, juli, augusti 2020

Utmaningen klarad när du fått ihop en hel bingorad. 

Lämna foldern till ditt närmaste bibliotek i Oskarshamn.

Sista inlämningsdatum 1 september 2020.

10 bokvinster lottas ut!

Hämta foldern på ditt närmaste bibliotek i Oskarshamn eller digitalt här: