Boken kommer

Boken kommer

Boken kommer

Boken kommer är för dig som på grund av långvarig sjukdom eller rörelsehinder inte kan ta dig till biblioteket. 

Berätta för din kontaktbibliotekarie vad som intresserar dig och vad du vill ha, så kör vi hem böcker till dig efter ett överenskommet schema. 

Du kan låna böcker, böcker med stor stil, tidskrifter, talböcker mm.

 

Boken kommer är gratis. Är du eller någon anhörig intresserad av boken kommer, kontakta biblioteket så kommer någon kontakta dig inom en vecka. 

 

stadsbiblioteket@oskarshamn.se

0491-880 10

Logga in