Kartsamling

Kartskåp

Kartskåp


På Stadsbiblioteket har vi en särskild samling fysiska kartor. Dessa har vi samlat i ett skåp som är placerat på Stadsbibliotekets fackavdelning.

I vårt kartskåp finner du bland annat lantmäteriets fastighetskarta över kommunen från år 2000 indelat i närmare 70 olika kartblad; topografiska kartor över Kalmar län mestadels från 1970-talet; ekonomiska kartan över Oskarshamns kommun från början av 1980-talet, samt äldre kartblad från 1930- och 40-talet. Här finns också några sjökort, samt en sjökartbok över Östersjön, Kattegatt och Skagerrack som är ett faksimil från originaltrycket 1695. Sist men inte minst har vi Forselles geognostiska karta över hela Sverige som är daterad till mitten av 1800-talet och tiden innan järnvägen.