Läsäventyret

Sommarens läsutmaning2

Sommarens läsutmaning

Sommarens läsäventyr

Förra året åkte vi jorden runt, i år läser vi på favoritplatser.

Följ med på sommarens läsäventyr.

Ge dig ut i den i svenska sommaren och läs.

Fyll i dina läspunkter i bibliotekets folder. Hämta din folder på valfritt folkbibliotek i Oskarshamns kommun. Lämna in foldern senast den sista augusti 2022. Bokpriser lottas ut.

Skicka gärna ett foto på ditt läsäventyr till: stadsbiblioteket@oskarshamn.se
Inga ansikten, men boken du läser får gärna synas. Kanske dyker just din bild upp på sociala medier under sommaren.

Alla bilder visas på stadsbiblioteket lördagen den 17 september på den gemensamma avslutningen för bibliotekets läsutmaning och läsäventyr. Håll utkik – program med ord och toner kommer!