Nationella minoritetsspråk

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk

I bibliotekslagen står det att:

"Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska och erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken" (2013:801)

Syfte: 

Informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället.

Vem tillhör en nationell minoritet? 

I Sverige har vi fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samer är även ett svenskt urfolk.

Varje individ avgör själv om hen tillhör en nationell minoritet. Detta kallas självidentifikationsprincipen. 

Nationella minoritetsspråk

Minoritetsspråken i Sverige är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. 

 

Barn- och ungdomslitteratur på finska

280994
279256
279259
279258
279257
279255
279733
279734
279054
279053

Vuxenlitteratur på finska

279260
280397
280396
279132
278632
278631
276615
276273
272101
272378

Jiddisch

254830
277991
277989
282475
268896
254832
272368
268907
268901
280503

Meänkieli

275380
275382
275381
268181
277999
270799
270806
239302
258743
241016

Rådgivning för minoritetsspråk

Rådgivning för minoritetsspråk

Finska

Telefon: 0200-27 55 55 
Telefontid: måndag–fredag 9–12
E-post: finska@isof.se, suomi@isof.se

Jiddisch

Telefon: 0200-26 88 88 
Telefontid: onsdag 13–17
E-post: jiddisch@isof.se

Meänkieli

Telefon: 0200-224 022
Telefontid: tisdag och torsdag 09–12
E-post: meankieli@isof.se

Romska

Telefon: 0200-24 11 11 
Telefontid: tisdag 9–12
E-post: romska@isof.se

Samiska

Samiska språkfrågor besvaras av Sametinget.
Länk till Sametinget