Användaravtal

Användarvillkor


Biblioteket samarbetar med andra svenska bibliotek om lagring och återanvändning av Användargenererat material. Därför visas t ex en recension som lagts in på Webbplatsen också i andra biblioteks system och även i de övriga system som biblioteket samarbetar med - t ex kan det röra sig om bokhandlares databaser.

Det Användargenererade material som läggs in lagras med respektive Användarnamn och kan därför ändras eller tas bort av Användaren på Webbplatsen.


1 Definitioner

Följande begrepp skall ha följande betydelse i dessa Användarvillkor:

"Användare" avser person som registrerat sig som användare på Webbplatsen;

"Användargenererat Material" avser det material som Användare kan skapa på Webbplatsen såsom betyg, omdömen, debattinlägg, kommentarer, artiklar, nyckelord (taggar) eller meddelanden;

"Användarnamn" avser det användarnamn som en Användare anger vid registrering av ett användarkonto och som kommer att vara synligt för Användare, Besökare och Låntagare;

"Användarvillkor" avser dessa villkor;

"Bibliotek" avser detta bibliotek;

"Besökare" avser person som besöker Webbplatsen;

"Webbplats" avser Bibliotekets webbplats; samt

"Låntagare" avser person som innehar lånekort hos Biblioteket.


2 Webbplatsen

2.1 Webbplatsen är till för att Användare och Låntagare skall kunna diskutera, uttrycka sina synpunkter, skriva debattinlägg och recensioner om Bibliotekets tjänster, böcker, filmer, musik m.m.

2.2 Användargenererat Material är synligt för Besökare, Användare och Låntagare.


3 Villkor för webbplatsen

3.1 För att kunna delta aktivt i diskussioner och bidra med debattinlägg, kommentarer m.m. måste registrering ske och varje Användare måste skapa ett användarkonto. I och med registreringen godkänner Användaren dessa Användarvillkor.

3.2 För registrering krävs att Användare är Låntagare på Biblioteket.

3.3 Efter att registrering skett är varje Användare skyldig att följa dessa Användarvillkor. Biblioteket förbehåller sig rätten att löpande ändra i dessa Användarvillkor.


4 Användaruppgifter

Vid registrering kommer varje Användare att få ange sina personuppgifter. Dessa uppgifter kommer inte att vara synliga för Besökare, Användare eller Låntagare utan det är endast respektive Användares Användarnamn som är synligt. Information om Användares identitet eller IP-adress kommer inte att lämnas ut med mindre Biblioteket enligt lag är tvunget därtill.


5 Regler för webbplatsen

5.1 Det är varje enskild Användare som ansvarar för innehållet i respektive Användargenererat Material.

5.2 Biblioteket har rätt att, utan föregående kontakt med Användaren, ta bort Användargenererat Material som är opassande, inte stämmer överens med dessa Användarvillkor eller som inte följer svensk lagstiftning.

Inlägg, kommentarer, omdömen och annat som skrivs på Webbplatsen får bl.a. inte innehålla:

i. Kommersiella budskap;

ii. icke relevant information som inte rör forumet och Webbplatsens huvudområde;

iii. förtal eller förolämpningar;

iv. hotelser, hets mot folkgrupp eller andra brott;

v. material som av Biblioteket kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt;

vi. våldskildringar eller pornografi;

vii. uppmaningar till brottslig verksamhet;

viii. intrång i immateriella rättigheter;

ix. material som strider mot personuppgiftslagen; eller

x. virus eller andra program som kan skada annan persons dator eller egendom.

5.3 Användaren får inte heller på Webbplatsen

i. skicka enkäter, direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev;

ii. utge sig för att vara en annan person;

iii. kringgå, hindra eller på annat sätt inskränka någon säkerhetsrelaterad funktion på Webbplatsen eller funktioner som skyddar eller begränsar användandet av innehållet på Webbplatsen;

iv. använda automatiska system för att få tillgång till eller ha kontakt med Webbplatsen; eller

v. använda Webbplatsen på ett sådant sätt att Biblioteket eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

5.4 Användning som strider mot dessa Användarvillkor kan medföra att Användaren blir avstängd från Webbplatsen. Vid allvarliga överträdelser kan Användaren även bli avstängd som Låntagare vid Biblioteket. Biblioteket kommer att anmäla alla misstankar om brott till berörd polismyndighet.

5.5 Biblioteket har utöver vad som framgår ovan rätt att ta bort material på Webbplatsen när Biblioteket anser att det behövs utan särskild förvarning, information eller motivering.


6 Upphovsrätt

6.1 Innehållet på Webbplatsen är då inte annat anges skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

6.2 Användaren äger rättigheterna till Användargenererat Material som Användaren själv skapat och laddat upp på Webbplatsen, men Användaren upplåter härigenom till Biblioteket en global, royaltyfri, icke-exklusiv, evig licens att utnyttja Användargenererat Material. Detta innebär att Användaren ger Biblioteket rätt att, i både kommersiella och icke-kommersiella sammanhang, publicera Användargenererat Material under obegränsad tid, över hela världen och oberoende av medium, det vill säga på Internet, via tv- eller mobildistribution eller annat. Det betyder att vidare att Användaren ger Biblioteket rätt att använda, kopiera, framföra, reproducera, visa, bearbeta, integrera, licensiera samt distribuera sådant Användargenererat Material som Användaren har skapat och laddat upp. Det utgår ingen ersättning till Användaren för Bibliotekets användning av Användargenererat Material enligt den här punkten.

6.3 Användaren får inte reproducera, kopiera, distribuera (som t ex ladda upp), sprida, sälja, publicera, sända eller på annat sätt göra tillgängligt material som andra Användare har laddat upp på Webbplatsen, utan tillstånd från Biblioteket och den Användare som laddat upp materialet.

 

7 Dataskyddsförordningen 

7.1 Biblioteket lagrar och använder Användarens personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot Användaren. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje om inte Biblioteket enligt lag är tvunget därtill.

7.2 Användaren har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Biblioteket.

7.3 Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Användaren rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.


8 Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en hemsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra hemsidan för Användaren. Webbplatsen använder cookies för att bl.a. ta fram besöksstatistik samt spara information om Användarens inloggning. Användaren kan konfigurera sin webbläsare till att inte acceptera cookies (se webbläsarens hjälpdokumentation) eller att Användaren får en fråga varje gång om en webbplats försöker placera en cookie på Användarens dator. Användaren kan läsa mer om cookies och lag om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se.


9 Ansvar

9.1 Biblioteket ansvarar inte för innehållet i Användargenererat Material.

9.2 Biblioteket ansvarar inte heller för skada, såväl direkt som indirekt, som kan uppkomma med anledning av

a) driftsstörningar på Webbplatsen,

b) förlust av Användargenererat Material eller

c) virus, intrång eller liknande angrepp.