Familjelördagar

Familjelördagar


Några gånger per termin är det familjelördag på Stadsbiblioteket. Familjelördagarana brukar alltid ha ett tema, till exempel Prinsar och Prinssessor eller en speciell sagofigur som till exempel Mumin.

På familjelördagarna bjuds det till exempel på sagostunder, pyssel och minibio.