Försenade lån

Försenade lån


Att låna på biblioteket är gratis.
Men om du inte lämnar tillbaka det du lånar i tid ska du som är 18 år eller äldre betala en avgift.

Påminnelse innan lånetiden gått ut = övertidsvarning

Du som har e-post kan anmäla att du vill ha ett e-postmeddelande precis innan dina lån går ut i tid. Du kan själv anmäla det under mina uppgifter.

Anmäl övertidsvarning under mina uppgifter

 

Påminnelse per brev

När dina lån har gått ut i tid får du som har en e-postadress registrerad på biblioteket ett e-postmeddelande som talar om att du har försenade lån, vilka lånen är och vad du är skyldig. Om du inte har en e-postadress får du detta meddelande med post.

Första påminnelsen

I första påminnelsen upplyser vi dig om att du bör lämna tillbaka dina lån så fort som möjligt och samtidigt betala en avgift på 25 kr.

Andra påminnelsebrevet

Om du trots första påminnelsen inte lämnar tillbaka dina lån får du ytterligare ett meddelande med en avgift på 50 kr. Du blir samtidigt spärrad från att låna mera. Spärren försvinner när du betalat din skuld och lämnat tillbaka dina försenade lån.

Tänk på att:

Om du inte har en e-postadress registrerad på biblioteket tar det upp till en vecka innan brevet når dig. Även om du inte fått en påminnelse när du lämnar tillbaka försenade lån kan ett brev vara på väg och du är då skyldig att betala avgiften.

Barn under 18 år betalar inga påminnelseavgifter. Däremot kan du som målsman bli ersättningsskyldig för ditt barns lån om barnet trots två påminnelsebrev inte lämnar tillbaka sina lån, skadar eller tappar bort sina lån.

 

Räkning

Om du, trots första och andra påminnelsemeddelandena inte lämnar tillbaka dina lån blir du skyldig att ersätta det du lånat. En räkning kommer att skickas med post, oavsätt om du har en registrerad e-postadress eller inte.

Du kan betala påminnelseavgifterna och räkning kontant på biblioteket eller online på ditt biblioteketskonto under "mina avgifter". På stadsbiblioteket kan du även betala med kort, swish eller kontant.


Se och betala mina avgifter

Se vad förlorade och eller förstörda böcker och mera kostar