Kulturbussen Covid-19

Information angående kulturbussens turer med anledning av Covid-19

Kulturbussen ställer in sina turer fram till sommaren. Detta på grund av Kulturbussens begränsade yta, vilken omöjliggör för besökare och personal att hålla lämpligt avstånd.

Istället erbjuds alla låntagare i Kulturbussens geografiska upptagningsområde, befintliga och nya, att få böcker och andra medier levererade hem till sig. För att använda denna tjänst kontaktar du Kulturbussen på kulturbussen@oskarshamn.se eller 0491-88028 så plockar vi ihop böckerna och medierna till dig och berättar när dessa kommer att levereras.

Även de skolor och förskolor som besöks av Kulturbussen erbjuds fram till sommaren leverans av böcker och andra medier. Berörda skolor och förskolor kommer att kontaktas av biblioteket.

Om Kulturbussen


+1800 böcker... och mycket mera!

Kulturbussen är en del av Oskarshamns bibliotek. Kulturbussen kör till kommuninvånare i Oskarshamn. Totalt besöker bussen ca 50 hållplatser varje månad. Saknar du en hållplats där du bor, hör av dig! På bussen finns olika typer av böcker, för olika åldrar och olika önskemål. Här finns musik, tidskrifter och mycket mer.

 

När kommer Kulturbussen till mig?

Dagtid besöker Kulturbussen skolor och förskolor i Oskarshamns kommun. På eftermiddagar och kvällar får landsbygdsbefolkningen i Oskarshamn besök av biblioteksbussen.

Här kan du ladda ner turlistor för Kulturbussen.

 

Tidtabeller

 

Oskarshamn och dess omnejd våren 2020

Skolor och förskolor våren 2020


Oskarshamn och dess omnejd hösten 2020

Skolor och förskolor hösten 2020 OBS: Höstens turer till Påskallaviksskolan kommer snart

 

 

Navigation Menu