Låna och lämna


Pinkod

På Stadsbiblioteket behöver du en pinkod kopplad till ditt bibliotekskort/konto för att låna böcker, filmer och mera. När du har en pinkod kan du hemifrån:

 • Köa på böcker och mera
 • Låna om
 • Använda en del av bibliotekets databaser

Har du ingen pinkod eller har du glömt din pinkod? Besök ditt närmaste bibliotek i Oskarshamn så hjälper vi dig att lägga in en.

Lånetid

Detta får du låna i 28 dagar

 • Böcker
 • Ljudböcker
 • Talböcker
 • E-böcker

Detta får du låna i 2 veckor

 • Populära titlar som många vill låna
 • Faktafimer
 • Musik-cd
 • Tidskrifter

Detta får du låna 1 vecka

 • DVD-filmer
 • TV-spel

Omlån

Du kan låna om tre gånger, förutsatt att lånetiden inte har gått ut och att ingen står på kö.

Du kan inte låna om själv när

 • Lånetiden har gått ut
 • När någon står på köa
 • Boken har lånats in från ett annat bibliotek

Om lånetiden gått ut, men ändå vill förlänga lånen - kontakta oss.

Vad händer om jag inte lämnar tillbaka mina lån i tid?

Lån med undantag

Ingen regel utan undantag...

 • Bokbussens låntagare får låna i 8 veckor, förutsatt att ingen står på kö på materialet. Vid kö är lånetiden 4 veckor.
 • När vi lånar in från andra bibliotek är det biblioteket vi lånar ifrån som avgör hur länge du får låna boken.
 • Boken kommer-låntagare får alltid låna i 6 veckor.
 • Under sommaren förlänger vi den normala lånetiden till 6 veckor på böcker och mera som du i vanliga fall får låna i 28 dagar.