Bibliotekskonto och låneregler svenska

Låneregler svenska 20210319

Oskarshamns biblioteks låneregler

Bibliotekskonto

För att få låna behövs ett bibliotekskonto och en PIN-kod. När du eller ditt/dina barn skaffar ett bibliotekskonto samtycker du till att dina eller ditt barns personuppgifter hamnar i ett personregister, utifrån GDPR. Uppgifter används och lagras endast i bibliotekets digitala system och raderas om du inte använt ditt bibliotekskonto på fem år, eller på din begäran. Du kan själv välja om du vill använda ditt personnummer eller ett bibliotekskort för att låna. Du är ansvarig för allt som lånas på ditt eller ditt barns bibliotekskonto. De medier du lånar eller reserverar registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen obehörig kan ta del av dessa. Så snart lånen är återlämnade, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskonto, så till vida du inte själv valt att spara lånehistorik. Förlorar du bibliotekskortet vill vi att du anmäler det till oss.

Att glömma kostar 

Om du glömmer lämna tillbaka dina lån i tid får du en påminnelse, avgiften för första påminnelsen är 25 kronor. Om du trots påminnelsen inte återlämnar får du ytterligare en påminnelse och då tillkommer 50 kronor. Påminnelserna kan betalas via webbplatsen eller på biblioteket. Om du är skyldig 75 kronor eller mer får du inte låna igen förrän du betalat dina avgifter. Barn under 18 år betalar inga påminnelser, men blir spärrade från att låna vid andra påminnelsen. Om du trots påminnelserna inte lämnar igen dina lån, får du en faktura, vilket gäller även barn. Du måste ersätta material som kommer bort eller skadas under lånetiden.

Köa och beställa 

Du kan köa (reservera) på material via webbplatsen, telefon eller på biblioteket. Om materialet finns inne ställer bibliotekets personal undan materialet till dig. Du får ett meddelande med e-post eller vanlig post när materialet finns att hämta. Det kostar inget att reservera. Om biblioteket inte har materialet du önskar kan du föreslå inköp eller ansöka om fjärrlån (vi lånar in boken från ett annat bibliotek). Avgiften för fjärrlån är 25 kronor/bok och betalas när du hämtar boken. Du kan ansöka om fjärrlån och föreslå inköp via webbplatsen, telefon eller på biblioteket. 

Mer om fjärrlån

Lånetid

Det är olika lånetid beroende på vad du lånar. Du kan låna om tre gånger, förutsatt att ingen står på kö på materialet. Omlån kan göras via webbplatsen, telefon eller på biblioteket. 

Detta är exempel på medier som du får låna i 28 dagar:
• Böcker
• Ljudböcker
• Talböcker
• E-böcker  

Detta får du låna i 2 veckor:
• Faktafilmer 
• Musik-cd 
• Tidskrifter  

Detta får du låna 1 vecka: 
• DVD-filmer
• TV-spel 
Det du lånar kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek i kommunen.

 

Låneregler på andra språk

Läs våra låneregler på arabiska här

Läs våra låneregler på engelska här