Lättlästa böcker


Det ska vara lätt och roligt att läsa.

På Oskarshamns bibliotek finns det lättlästa böcker för både barn och vuxna. Det är berättelser och faktaböcker skrivna med enkel text och korta meningar. På Stadsbiblioteket finns också den lättlästa nyhetstidningen: Sesam: nyhetstidning på lätt svenska.

 

Lättlästa texter behövs

Centrum för lättläst har ett uppdrag från regeringen och riksdagen att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Centrum för lättläst producerar böcker, nyheter i tidning och på webb och samhällsinformation. På deras hemsida hittar du mängder av boktips, nyheter skrivna på lättläst svenska, webb och samhällsinformation.

 

Läs mer om lättläst på Centrum för lättläst