Skolbibliotek

Skolbiblioteket


Alla elever, oavsett skola, ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteket ska användas som en del av elevernas utbildning. Här ska finnas böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informaionsteknik och andra medier.

Skolbiblioteket ska vara anpassat till elevernas behov. Skolbiblioteket ska främja språkutveckling och stimulera till läsning.
 
I Oskarshamn finns det fyra bemannade skolbibliotek:
  • Vallhallaskolans bibliotek
  • Rödsleskolans bibliotek
  • Kristinebergs bibliotek
  • Norra skolans bibliotek