Våra bibliotek

Våra bibliotek


I Oskarshamns kommun finns ett stadsbibliotek. Stadsbiblioteket ligger i centrala Oskarshamn.

Utöver stadsbiblioteket finns tre mindre bibliotek som kallas filialbibliotek, Figeholm, Krisdala, och Påskallavik, samt fyra skolbibliotek, Rödsleskolans bibliotek, Kristinebergs bibliotek, Vallhallaskolans bibliotek och Norra skolans bibliotek.

Filialerna i Kristinebergs och Påskallavik är integrerade folk- och skolbibliotek, vilket betyder att de fungerar både som skolbibliotek och har öppet för allmänheten.

Dessutom finns en Kulturbuss som kör runt i Oskarshamns kommun, cirka 50 hållplatser. Kulturbussen besöker även med jämna mellanrum skolor i kommunens ytterområden, flera fritidshem och förskolor.

 

Ordinarie öppettider

Sommaröppettider